Možná máte v posledních letech také pocit, že se velmi často začalo mluvit o ALFA samcích. Nejde o samce zvířecí, nýbrž ty lidské. O kterém muži můžeme směle tvrdit, že je ALFA samcem a jaké má ALFA samec chování? Zde je několik bodů, díky nimž byste mohli poznat postoje, chování a povahu vaše syna, partnera, šéfa, kolegy nebo sebe sama.

1.      Sebevědomí nepostrádá žádný alfa samec

Sebedůvěra a sebevědomí, to u ALFA samce najdete hned na první dobrou. Je totiž natolik sebevědomý, že to nejde přehlédnout. Důležité ale je, že není namyšlený a nechová se před ostatními nadřazeně. To, že je důležitý si ve svém nitru uvědomuje, ale je natolik moudrý, že ví, že to nemusí nikomu dokazovat nebo předhazovat. Nebo lépe řečeno, že to okolí vnímá, a není vůbec potřeba, aby to jakkoli potvrzoval.

2.      Asertivita je skvělou dovedností alfa samce

Jestli je dobré se něčemu naučit, určitě je to asertivnímu chování. Nejenže z nás udělá disciplinovanějšího člověka, ale mnohdy nám ušetří spoustu nedorozumění nebo nepříjemností. Pokud je někdo výbušný, vztahovačný a na základě každého byť drobného podnětu se naštve a rozkřičí, chybí mu asertivní chování „jako sůl“. A učit byste se mohli mnohdy právě od alfa samce. Ten nejenže s klidem řekne, co si myslí, ale s klidem si i vyslechne názor jiných. Pozor ale. Zároveň si nastavuje hranice, přes něž není radno přecházet, a pokud tak někdo učiní, s klidem to dané osobě dokáže dát najevo. Konflikty nevyhledává, ale pokud nastanou, umí je efektivně řešit.

3.      Alfa samec umí přiznat svá slabá místa

Beta muži se tváří, že slabá místa nemají. Alfa samci je umí přiznat, a buď na nich pracují, anebo je nechávají tak a zdokonalují ještě víc to, co je jejich doménou. Alfa samci vědí, že nemohou být experti na všechno. Někdy si je bohužel pleteme se zmíněnými beta samci, kteří se tváří, jakoby spolkli moudrost světa, přeceňují se, své schopnosti, dovednosti, za každou cenu se snaží mít pravdu a prosadit svůj názor. Chce být oblíben za jakoukoli cenu.

4.      Alfa samec chování často prokládá gentlemanstvím

Jak být alfa samec se vším všudy? Určitě přidejte i kus z chování gentlemana. Alfa samec je gentlemanský k lidem všeobecně, ne jen k ženám. Snaží se jim pomáhat, ne proto, že se chce ukázat, ale proto, že je to správné. Samozřejmě, je důležité, aby se mu dařilo a měl energii na pomoc jiným. Ale pokud je spokojený, velmi rád pomáhá plnit potřeby svým nejbližším i těm, s nimiž pracuje a podobně.

5.      Alfa samec je pevný ve svých názorech

Kam vítr, tam plášť. Tak toto rozhodně není rčení, které byste mohli použít u alfa samce. Sice se rád zeptá na názor jiných, stejně jako mu nevadí, když mu jiný člověk přijde svůj názor sdělit sám, ale vyhodnotí si vše dle svého. Alfa samec si pevně jde za tím, čemu věří, za tím, o čem si myslí, že je správné, rozumné… Pokud se však zmýlí, dovede si vzít ze situace ponaučení. Ví, že není neomylný, nicméně jeho přesvědčení je často silnější. Zkušenosti, ať už ty kladné či záporné, jej tvarují.

6.      Alfa samec přináší změny, nebo situace akceptuje

Jsme tvůrci svého štěstí. Tomu alfa samec věří a podle toho se chová. Je sice mnoho věcí, které nemůžeme ovlivnit, jako třeba kdy a kde jsme se narodili, jaké máme pohlaví, kde jsme vyrůstali… Ale mnohé ovlivnit můžeme. To, co neovlivníme, to alfa samec přijme. Nač se tím trápit? Jen to zbytečně odčerpává energii. A buduje dál to, co může ovlivnit. Ať už jde o kvalitní vztahy, vzdělání, zaměstnání, na všem je potřeba aktivně pracovat, a alfa samec si to plně uvědomuje. Přijme, i pokud přijde o práci, protože se neshodne s názory vedení nebo s novou koncepcí společnosti. Ale nenaříká a najde si urychleně práci novou.